โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
ข่าวสาร
  
ขอขอบพระคุณ คุณดาริกา ก๋าทอง ที่ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ ร้านกาแฟสดบ้านริมน้ำ ลำปาง ที่ได้นำขนมเปี๊ยะ มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ คุณมาลัย ชูสังข์ และครอบครัว ที่ได้นำอาหารสำเร็จรูปและนม มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) ที่ได้นำกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง (ไม่ผสมน้ำตาล) จำนวน 20 กล่อง มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ปฏิบัติราชการในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม ร่วมแถลงข่าวเปิดโรงพยาบาลสนาม

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ คุณสมคิด ไทยสมัคร ที่ได้นำบะหมี่เกี๊ยวหมูแดง จำนวน 80 ชุด(ร้านครัวแม่สมพร) มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ที่ได้นำเครื่องให้ออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ ร้านอาม่าหมูฝอยหมูแผ่น เชียงใหม่ ที่ได้นำหมูฝอยหมูแผ่น มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ คุณรุ้งทิวา พุฒิธีระโชติ คุณวิทยา จำฟู คุณกัณฐิกา คงคา คุณประวิชญา กนกกุลนิธิ คุณนราวุฒิ แข่งขัน คุณอรพรรณ ภักดี คุณพรรณี เตชะมณี คุณณัฐจรี เจียรพงษ์ คุณประไพ วงศ์เลื่อนฤทธิ์ และพนักงานร้านไส้อั่วเผาเตาหลวง ลำปาง ที่ได้นำอาหาร จำนวน 100 ชุด มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ กลุ่มแม่ค้าหน้าตลาดเกาะคา ที่ได้นำน้ำดื่ม จำนวน 90 เเพ็ค มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ คุณธนันดร ใหม่ทาและคณะ ที่ได้นำน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ ร้านน้ำชงชา สาขาลำปาง ที่ได้นำน้ำชาใต้หวัน จำนวน 50 แก้ว มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ ร้านชาบูชมวัง ที่ได้นำอาหารเย็น จำนวน 60 กล่อง มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ ดีเจบุ๊คโกะ และ EVEANDBOY ที่ได้นำข้าวกล่อง จำนวน 60 กล่อง มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ คุณแสงหล้า อินสมเชื้อ ที่ได้นำน้ำดื่ม มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ คุณแม่ค้าส้มตำ หน้าเซเว่น ที่ได้นำชุด PPE จำนวน 15 ชุด มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด ที่ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารแห้ง มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130