โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสารรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักจัดการงานทั่วไป
ใบสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนักจัดการงานทั่วไป
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และวัน เวลา สถานที่ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ จำนวน 3 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130