โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

  2020-10-27   ดาริกา  นาเกลือ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 มีบุคลากรทางการพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆเข้าร่วม และโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ส่งตัวแทนพยาบาล คือ นางปัญจมาศ องค์รการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล และนางสาวคนึงนิจ ปิจนันท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้างานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อันเป็นการวางรากฐาน เพื่อความสุขสมบูรณ์ของประชาชนชาวไทยทั่วทุกสารทิศได้มีสุขภาพพลานามัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ด้านหน้าโรงพยาบาลลำปาง เมื่อ 21 ตุลาคม 2563


1 2 3 4 5

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130