โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
ข่าวสาร
  
ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ “ โปร่งใส ไร้ทุจริต จิตพอเพียง ”

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ส่งบุคลากรทางการแพทย์ร่วมให้บริการตรวจ ATK แก่ประชาชนในจังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้รับเชิญจากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ประเมินคัดกรองอาสาสมัครผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง ในโครงการวิจัยระบบการจัดการโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุเปราะบางร่วมกับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด สำนักงานใหญ่ ที่ได้นำนมถั่วเหลืองซอย ขนาด 270 ml. จำนวน 100 ลัง มอบให้แก่ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และบุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ นายกสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ที่ได้นำเครื่องดื่ม มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ นายวีระชัย สุพัฒรา สายสุยา ที่ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ที่ได้นำอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำเร็จรูป มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ คุณขวัญ คุณหนิงและคุณอุไรวรรณ แซ่ซิ้ม และครอบครัว ที่ได้นำชุด PPE จำนวน 15 ชุด และ Faceshield จำนวน 10 แพ็ค มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
การดำรงวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ออกหน่วยเชิงรุก ในโครงการออกหน่วยเชิงรุก เพื่อตรวจสุขภาพเท้าสำหรับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โครงการออกหน่วยเชิงรุก เพื่อตรวจสุขภาพเท้าสำหรับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม  >

  
การดำรงวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) ประจำเดือน ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม  >

  
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เริ่มเข้าปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และบุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีพระเกียรติ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และบุคลากรโรงพยาบาลให้การต้อนรับรองอธิบดี​กรมการแพทย์​ นายแพทย์ณัฐพงศ์​ วงศ์วิวัฒน์​ ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเวชชารักษ์​ ลำปาง​

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และบุคลากรโรงพยาบาลให้การต้อนรับรองอธิบดี​กรมการแพทย์​ นายแพทย์ณัฐพงศ์​ วงศ์วิวัฒน์​ ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเวชชารักษ์​ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130