โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
ข่าวสาร
  
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และนายแพทย์สิทธิกร สองคำชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปางและโรงพยาบาลเกาะคา ที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อ่านเพิ่มเติม  >

  
การดำรงวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) ประจำเดือน มีนาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเด็กจมน้ำที่มีภาวะสมองพิการ เพื่อให้คำแนะนำด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
การจัดทำ OKRs ของโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง)

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและฟื้นฟูเบื้องต้นในผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เริ่มเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ "ของขวัญผู้สูงอายุ" สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมทีม Code 9 ของบุคลากรทุกระดับ

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบรรยาย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care), ผู้ป่วยเรื้อรัง, ผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างมีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม  >

  
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกลุ่มงานการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในหัวข้อพื้นฐานของหลักการป้องกันการติดเชื้อ

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความท้าทายของพยาบาลเวชปฏิบัติ: ระบบการพยาบาลภายใต้สถานการณ์การบริการวิถีใหม่" กับบทบาทด้านการพยาบาล และการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหากลืนลำบากและการพูด

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจประเมินสุขภาพเท้าในผู้สูงอายุ ในงานกาด วัยเก๋า

อ่านเพิ่มเติม  >

  
นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุระดับพื้นที่เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

อ่านเพิ่มเติม  >

  
การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โภชนาการสำหรับ ผู้สูงอายุ กินอย่างไร ถึงจะดี?

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130