โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
ข่าวสาร
  
ขอขอบพระคุณ นางสาวพนมรัตน์ อยู่รักญาติ ที่ได้นำ หน้ากากอนามัย KN 95 จำนวน 27 กล่อง มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
New Normal งานกายภาพบำบัด ห้องพลบำบัด

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ นางสาวพนมรัตน์ อยู่รักญาติ ที่ได้นำ หน้ากากอนามัย KN 95 จำนวน 27 กล่อง มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ คุณตาแก้วมา - คุณยายบัวคำ อ้ายเป็ง พร้อมด้วยลูกหลาน ที่ได้นำเกี๊ยวทอด จำนวน 30 ชุด มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ นางชลธิชา โสชารี และครอบครัว ที่ได้นำ อาหารว่างและน้ำดื่ม มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต1 ลำปาง ที่ได้นำ น้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณอารีย์นันท์ เรืองสิร์กุล ที่ได้นำ อาหาร จำนวน 100 ชุด ,ชุดPPE จำนวน 28 ชุด ,เครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 27 เครื่อง ,เครื่องอุปโภคบริโภค ,อาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 40 โหล มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ นายสิทธิ - นางวรรณิดา คำจันต๊ะ ที่ได้นำ อาหารว่างและเครื่องดื่ม มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ The Safe House Resort ที่ได้นำลำไย มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ คุณพิศมัย น้อยสี ที่ได้นำ อาหารและขนมหวาน มอบให้แก่ ผู้ป่วยโควิค และบุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางอุดมขนส่ง ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรือง ทรานสปอร์ต และห้างหุ้นส่วนจำกัด เหนือไพศาลขนส่ง ที่ได้นำ รถไฟฟ้า 4 ล้อและชุดป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (ชุด PAPR) มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ นางสาวชญาภารัศมิ์ ธนยศรัชตทัศน์ ที่ได้นำอาหารแห้งและเครื่องดื่ม มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านดง ,คุณสามารถ ประจักษ์แจ้ง ,คุณพงศกร พินิจชอบ ,คุณนุช สิทธิทูล และคุณณัฐวุฒิ สิทธิวะ ที่ได้นำก๋วยเตี๋ยว จำนวน 80 ชุด มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ที่ได้นำกล่องข้าวจากใจ จำนวน 100 กล่อง มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ คุณกิ่งแก้ว ขุนทอง ,คุณนิธิพร ปันแก้ว และคุณวิษณุ ดวงสุภา ที่ได้นำคัพเค้ก จำนวน 75 ชิ้น มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง ที่ได้นำน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ คุณตาแก้วมา - คุณยายบัวคำ อ้ายเป็ง พร้อมด้วยลูกหลาน ที่ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ขอขอบพระคุณ พันตำรวจโทชาญนัฏฐ์ ปองรักษ์ ที่ได้นำขนมปังและขนมเปี๊ยะ มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130