โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (กำหนดวัน เวลา และสถานที่ คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก)
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสารรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักจัดการงานทั่วไป
ใบสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130