โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และวัน เวลา สถานที่ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ จำนวน 3 ตำแหน่ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายคาบ จำนวน 3 ตำแหน่ง
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง นายแพทย์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายแพทย์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก รับโอน รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรับสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแแหน่ง
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130