โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

New Normal งานกายภาพบำบัด ห้องพลบำบัด

  2021-09-13   ดาริกา  นาเกลือ

- ผู้รับบริการและญาติ มาก่อนรอบเวลาฝึก 15 นาที และนั่งรอห่างกัน 1-2 เมตร / - ผู้รับบริการและญาติ สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังฝึกทุกครั้ง / - ญาติสามารถเข้าห้องฝึก ได้ 1 คน และมีฉากกั้นระหว่างเตียงฝึก - ห้องฝึกมีฉากกั้นระหว่างเครื่องมือ / - ทำความสะอาดอุปกรณ์การฝึกเมื่อสิ้นสุดการให้บริการแต่ละรอบ / - ทำความสะอาดเตียงและหมอน เมื่อสิ้นสุดการให้บริการแต่ละรอบ


1

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130