โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ขอขอบพระคุณ นางสาวพนมรัตน์ อยู่รักญาติ ที่ได้นำ หน้ากากอนามัย KN 95 จำนวน 27 กล่อง มอบให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

  2021-09-13   ดาริกา  นาเกลือ

ที่ปฏิบัติงานทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) ณ หอผู้ป่วยกรุณาเวชชารักษ์ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (EOC) โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ #SaveVejjarakLampang #SaveLampang #SaveThailand


1 2

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130