โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ส่งบุคลากรทางการแพทย์ร่วมให้บริการตรวจ ATK แก่ประชาชนในจังหวัดลำปาง

  2022-01-17   ดาริกา  นาเกลือ

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง สนับสนุนบุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมให้บริการตรวจ ATK แก่ประชาชนในจังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ทั้งนี้จังหวัดลำปางได้เปิดจุดคัดกรองบริการตรวจ ATK ให้แก่ประชาชน ตามมติของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของจังหวัดลำปาง (EOC) โดยเปิดจุดคัดกรองบริการตรวจ ATK ให้แก่ประชาชนในจังหวัดลำปางทุกอำเภอ เพื่อเป็นการเร่งค้นหาผู้ป่วยโควิดรายใหม่เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป


1 2 3 4

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130