โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ “ โปร่งใส ไร้ทุจริต จิตพอเพียง ”

  2022-01-17   ดาริกา  นาเกลือ

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ “ โปร่งใส ไร้ทุจริต จิตพอเพียง ” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130