โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ที่เข้ารับประกาศเกียรติคุณ

  2022-04-20   ดาริกา  นาเกลือ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ที่เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 ท่าน ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบตามค่านิยมกรมการแพทย์ (MOPH DMS) “80 ปี คนดีกรมการแพทย์” ได้แก่ บุคคลต้นแบบ ด้าน People Centered: ใส่ใจประชาชน นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และบุคคลต้นแบบด้าน Specialist: มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ นางสาวเขมินทรา พันธุ์บุญปลูก นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ ปฎิบัติราชการในฐานะรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น1 อาคาร1 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565


1 2 3 4

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130