โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จำนวน 9 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยเเพร่รายงานขอซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 2 เครื่อง และเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ประกาศเผยเเพร่รายงานขอซื้อระบบ Tele-consult ผ่านแว่นตา AR จำนวน 1 ระบบ และเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ประกาศเผยเเพร่รายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ และเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องทำแผ่นเสริมรองเท้าระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130