โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด


โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130