โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวการเงินและบัญชี


งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.66
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต่อหน่วยปีงบประมาณ 2566
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.65
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง