โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวประกวดราคา


ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อยางรถยนต์ขนาด ๒๑๕/๗๐R๑๕ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบเสียงห้องประชุมทางไกล ชั้น ๕ พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215-70R15 จำนวน 4 เส้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ นข7008 ลำปาง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาสำหรับจัดซื้อตู้อบความร้อนขนาดใหญ่ (Convection heating cabinet with viewing windows) โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับคมชัดสูง 3 หัวตรวจ (Ultrasound machine) โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อTherapy putty จำนวน ๓ กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนที่ได้ อัตราการหมุนเวียนอากาศไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น BP๕๐๐ พร้อมสแตนสำหรับเครื่องวัดความดัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนักแบบชั่งทั้งวีลแชร์ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง