โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระเป๋าประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์และเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 19 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตกแต่งผนัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ 342,500 บาท
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงสวนแนวตั้ง 1 งาน
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ 17,600 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน วงเงิน 12,500 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน วงเงิน 5,000 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130