โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแผงบานเลื่อนสแตนเลสปิดหน้าบันไดทางขึ้นชั้นสองอาคาร ขนาด 100*230 เซนติเมตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายคอนเดนซิ่งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Broadband ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Leased Line ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ ซื้อรถเข็นนั่งผู้ป่วยชนิดพับและเปิดข้างได้ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 20 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อหุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย-หญิง (สลับเพศได้) โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130