โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ งานกิจกรรมบำบัด
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงจุดล้างถังขยะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องใช้ความดันบำบัดอาการบวมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นห้อง PVC ห้องคลินิกสูงอายุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบำรุงรักษาระบบแสดงผลลำดับผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้องอาคารโรงสูบน้ำใต้หอถังสูง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยในและอาหารฝึกกลืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้องอาคารโรงสูบน้ำใต้หอถังสูง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง