โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารอำนวยการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๓๒๐-๐๐๓-๐๐๑/๐๑/๖๐ จำนวน ๑ งาน
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย โปสเตอร์ และสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยความจำหลัก RAM สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขนาด 32 GB) จำนวน 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารอำนวยการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 23 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องตัดเฝือก จำนวน 1 งาน
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130