โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเเละพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130