โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

หอผู้ป่วยสามัญรายละเอียดคลินิก
เตียงสามัญ ราคาค่าเตียง+อาหาร 400 บาท


รายละเอียดห้องพัก
– หอผู้ป่วยรวม : 10 เตียง พิเศษ 5 เตียง
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130