โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ตารางเวลาคลินิกผู้ป่วยนอก (OPD)

ในเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

กายภาพบำบัด

ในเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

กิจกรรมบำบัด

ในเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

แก้ไขการพูด

ในเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 น. - 15.00 น.

กายอุปกรณ์

ในเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 น. - 15.00 น.
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130