โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ITA โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข


โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130