โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


"เป็นต้นแบบด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง คนพิการ และผู้สูงอายุ ในภาคเหนือ ภายในปี 2564"

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130