โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

เครื่องบำบัดรักษาด้วยเลเซอร์ (High Power Laser)กลุ่มผู้รับบริการ

ผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการปวดบริเวณต่าง ๆ ในกลุ่มอาการบาดเจ็บระยะเฉียบพลัน และกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดเรื้อรัง เช่นบริการและการรักษา

งานกายภาพบำบัด ตึกกายภาพบำบัด

เป็นเครื่องบำบัดให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์พลังงานสูง เพื่อบำบัดรักษาอาการปวด โดยการกระตุ้นให้เซลล์ของร่างกาย หลั่งสารลดอาการปวดและลดอักเสบ กระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อในบริเวณที่การบาดเจ็บ ระงับอาการปวดเฉพาะที่ ลดการอักเสบ


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง