โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

รางวัลโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เข้ารับเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่งในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม แกรนบอลลูน โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เมื่อในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ผู้ลงข่าว : ดาริกา  นาเกลือ
เวลา : 2019-11-19 08:02:44

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130