โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

รางวัลโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

งานกิจกรรมบำบัด ที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องด้วยส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชนโดยการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับงานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปางที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องด้วยส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชนโดยการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 กรมการแพทย์ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนารูปแบบโปรแกรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เด็กพิการที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ ณ อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563
ผู้ลงข่าว : ดาริกา  นาเกลือ
เวลา : 2020-11-11 07:53:03

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130