โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

งบทดลองประจำเดือน


งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130