โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2566

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง นำโดยนางสาวอภันตรี บัวเหลือง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2566 ทั้งนี้ นางปัญจมาศ องค์ระการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล ได้รับเกียรติบัตร พยาบาลดีเด่น สาขาบริหารการพยาบาล จากชมรมพยาบาลลำปาง มอบโดยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข ลำปาง ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โรงพยาบาลลำปาง และภารกิจด้านการพยาบาล ได้จัดกิจกรรมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชภารกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานการพยาบาลของประเทศไทย โดยทุกวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีกำหนดให้เป็น วันพยาบาลแห่งชาติ ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566


1 2 3 4 5

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2023-10-20 22:06:06

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง