โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “โครงการรณรงค์และป้องกันโรคมะเร็งในสตรี ณ จังหวัดน่าน”

แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “โครงการรณรงค์และป้องกันโรคมะเร็งในสตรี ณ จังหวัดน่าน” โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ แพทย์หญิงนวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566


1 2 3 4

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2023-10-30 14:40:13

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง