โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เข้าร่วมประชุมวิชาการคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2566

แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เข้าร่วมประชุมวิชาการคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2566 และร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ขจร วินัยพานิช ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม Tara Ballroom โรงแรมทรีธารา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566


1 2 3

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2023-11-03 10:11:22

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง