โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง นำโดยนางสาวเขมินทรา พันธุ์บุญปลูก รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นายแพทย์ธนภูมิ ลัดดาชยาพร ประธานคณะกรรมการแกนนำคุณภาพพร้อมบุคลากร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงกาลนิการ์ แปงจิตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ และแพทย์หญิงวรภัทร เชิงปัญญา ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:30 น. ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง


1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2023-11-08 08:57:20

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง