โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษากายอุปกรณ์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ รวมทั้งจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครและเครือข่ายด้านคนพิการ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ กาดนั่งก้อม สวนสาธารณหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567


1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2024-01-31 09:17:23

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง