โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบตามค่านิยมองค์กร 4 ด้าน ประจำปี 2566

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบตามค่านิยมองค์กร 4 ด้าน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่เกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร โดยนางรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567


1 2 3

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2024-01-31 09:20:45

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง