โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อม การพัฒนาและรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นางสาวเขมินทรา พันธุ์บุญปลูก รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เป็นประธานในการจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อม การพัฒนาและรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นางพวงทอง ศุภพิชน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ แนวคิดและระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล ในวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


1 2 3

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2024-01-31 16:19:11

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง