โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ คลินิกกิจกรรมบำบัด

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยนักกิจกรรมบำบัด งานกิจกรรมบำบัด ให้การต้อนรับและเป็นอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้น ปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ คลินิกกิจกรรมบำบัด ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยระยะกลาง ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมถึงจัดประสบการณ์ให้นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สังคม และชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวต่อไปเป็นนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 2 รุ่น ๆ 2 คน ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 – 26 ธันวาคม 2566 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2567 – 6 กุมภาพันธ์ 2567


1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2024-02-06 14:55:13

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง