โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์การแพทย์ ณ เทศบาลตำบลลำปางหลวง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์การแพทย์ ปรับสภาพที่พักอาศัย และซ่อมกายอุปกรณ์ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลลำปางหลวง ในวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เทศบาลตำบลลำปางหลวง


1 2 3

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2024-02-12 16:48:08

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง