โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดตั้งมุม “เติมรัก...ปันสุข” CareD Corner เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน

แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมกิจกรรมเปิดมุม “เติมรัก..ปันสุข” CareD Corner ของโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันในวันแห่งความรักและวันต่อๆไป ซึ่งถือเป็นการส่งต่อความสุขให้กับผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันเติมสิ่งของปันสุข โดยมุม “เติมรัก..ปันสุข” จัดตั้งบริเวณงานพยาบาลผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567


1 2 3

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2024-02-14 15:22:52

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง