โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการออกหน่วยเชิงรุกตรวจประเมินสุขภาพเท้าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง นำโดยนายแพทย์ธนภูมิ ลัดดาชยาพร นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยนายฤชา ขันธเดช นักกายอุปกรณ์ชำนาญการ หัวหน้างานกายอุปกรณ์ ทีมงานนักกายอุปกรณ์ บุคลากรโรงพยาบาล และนักศึกษาสาขากายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการออกหน่วยเชิงรุกตรวจประเมินสุขภาพเท้าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการผลิตแผ่นเสริมในรองเท้าเฉพาะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2024-02-19 08:25:18

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง