โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

วิทยากรโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยทีมนักกิจกรรมบำบัด ประกอบด้วย นางสาวเขมินทรา พันธุ์บุญปลูก นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ นางศรัณญา ขันธเดช นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ และนางสาวสาวิตรี วงค์หาญ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคนพิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลบ้านกิ่วให้มีความรู้และทักษะ เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมทักษะคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการในการทำกิจวัตรประจำวัน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ และสิทธิประโยชน์คนพิการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567


1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2024-02-21 08:04:42

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง