โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

คลินิกวัยเก๋า สุขภาพดี โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว

คลินิกวัยเก๋า สุขภาพดี โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย นำโดยนางสาวอภันตรี บัวเหลือง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ด้านการพยาบาล และบุคลากรในคลินิกวัยเก๋า สุขภาพดี โรงพยาบาล โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง เข้าศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมร่วมด้วย โดยคลินิกวัยเก๋า สุขภาพดี ได้จัดกิจกรรม รำวงลดเสี่ยงล้ม โดมิโน่งานวัดบริหารสมอง และการให้ความรู้เรื่องความรอบรู้สุขภาพและการใช้ยา ร่วมกับกิจกรรมทรงน้ำพระ รดนำดำหัว การขอขมา,ขอพร และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้รับบริการ ณ คลินิกสูงอายุ(ชั่วคราว) ชั้น 1 อาคารกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2024-04-09 17:07:02

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง