โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อธิบดีกรมการแพทย์ และรองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมฯ เยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยมีแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง คณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ พร้อมนี้ อธิบดีกรมการแพทย์ได้มอบนโยบายสรุปการตรวจเยี่ยมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567


1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2024-05-14 10:58:34

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง