โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดการอบรม Money Coach เรื่อง ทักษะในการบริหารจัดการด้านการเงิน ภายใต้โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นางรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม Money Coach เรื่อง ทักษะในการบริหารจัดการด้านการเงิน ภายใต้โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินและการลงทุน โดยได้รับเกียรติจากธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567


1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2024-05-23 09:34:32

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง