โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวสารโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

วิทยากรในการนำโปรแกรมป้องกันการพลัดตกหกล้ม ของคลินิก Prevention Falling ไปใช้ในพื้นที่ และการสร้างคู่มือป้องกันการพลัดตกหกล้มสำหรับประชาชนในพื้นที่

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยนายพิชิตชัย ชูวัฒนกูล นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ของศูนย์การบริการสาธารณสุขลำปางหลวง งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยเป็นการนำโปรแกรมป้องกันการพลัดตกหกล้ม ของคลินิกสูงอายุ (คลินิก Prevention Falling) โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ไปใช้ในพื้นที่ และร่วมสร้างคู่มือป้องกันการพลัดตกหกล้มสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเทศบาลลำปางหลวง ณ ห้องประชุมศูนย์การบริการสาธารณสุข ลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567


1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผู้ลงข่าว :
เวลา :2024-05-23 14:46:26

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง