โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวการประชุมและอบรม

ขอเรียนเชิญนักกิจกรรมบำบัดในเขตสุขภาพที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์เทคนิคการฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Technical application for Occupational Therapy in stroke patients) ในระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
ผู้ลงข่าว :
เวลา : 2023-01-20 16:41:34

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง