โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวการประชุมและอบรม

ขอเรียนเชิญนักกิจกรรมบำบัดในเขตสุขภาพที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์เทคนิคการฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Technical application for Occupational Therapy in stroke patients) ในระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
ผู้ลงข่าว :
เวลา : 2023-01-20 16:41:34

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130