โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวประกวดราคา - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 1 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาปรับปรุงห้องฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก(กายภาพบำบัด)อาคารกิจกรรมบำบัดชั้น 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง 4 เครื่อง จำนวน 1 งาน
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาย้ายคอนเดนซิ่งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Broadband ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Leased Line ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ ซื้อรถเข็นนั่งผู้ป่วยชนิดพับและเปิดข้างได้ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 20 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อหุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย-หญิง (สลับเพศได้) โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ติดฝาผนัง โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130