โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวประกวดราคา - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (baclofen ๑๐ mg tablet)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (etoricoxib ๖๐ mg)
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว) จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยไฟฟ้ากระแสตรง โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จำนวน 9 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยเเพร่รายงานขอซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 2 เครื่อง และเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ประกาศเผยเเพร่รายงานขอซื้อระบบ Tele-consult ผ่านแว่นตา AR จำนวน 1 ระบบ และเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง