โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวประกวดราคา - ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง


แจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับประเมินพร้อมฝึกกล้ามเนื้อประสาทการรับรู้ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ ชุด
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับประเมิณพร้อมฝึกกล้ามเนื้อประสาทการรับรู้ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงสำหรับตรวจผู้ป่วยปรับระดับได้โดยใช้ระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 3 เตียง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวของแขนพร้อมแอปพลิเคชั่นควบคุมการทำงาน โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำปีงบประมาณ2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยในและอาหารฝึกกลืน ประจำปีงบประมาณ2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปีงบประมาณ2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Leased Line ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสำรองข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช่บริการอินเทอร์เน็ต Broadband ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  • เจ้าหน้าที่
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบจัดการงานโรงพยาบาล
  • © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
    386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130