โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวประกวดราคา - ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสำรองข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเก็บข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SSL Certificate (ใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารประกอบอาหารผู้ป่วยในและอาหารฝึกกลืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ งานกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง


386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
+66-5401-9662
+66-5401-9889
vejjarak.vjlh@gmail.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


บริการเพิ่มเติม

สำหรับเจ้าหน้าที่

คำชม / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน


ช่องทางการสื่อสาร

© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง