โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวประกวดราคา


ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นห้อง P.V.C อาคารกายภาพบำบัด จำนวน ๑ งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130