โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำป้ายเซฟตี้ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๒๕ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อม้านั่งปรับระดับสำหรับเด็ก (ฺBenches and T-Seats) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130