โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข่าวประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกยืน (TUGS Prone Stand) โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค อาคารผู้ป่วยใน ชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Leased Line จำนวน ๑ วงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Broadband จำนวน ๑ วงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130