โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

บริการทางการแพทย์
ศูนย์และคลินิก
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • งานพยาบาล
 • คลินิกกายภาพบำบัด
 • คลินิกกิจกรรมบำบัด
 • คลินิกแก้ไขการพูด
 • คลินิกกายอุปกรณ์
 • "โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เป็นโรงพยาบาล เฉพาะทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ในภาคเหนือ ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นต้นแบบด้านการ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ตามวิชาชีพ และมีจิตใจในการบริการที่ดี"

  นายดลสุข พงษ์นิกร
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง

  ติดต่อมาก่อน! ยังไม่ต้องเดินทาง

  ทางไลน์ (Line ID) : @vjlh

  ทางโทรศัพท์ : 054-019-662
  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
  (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  ทางอีเมล (E-mail) : vejjarak.vjlh@gmail.com


  เอกสารที่ต้องเตรียม

  1.บัตรประชาชน
  2.ใบส่งตัว ใบรับรองสิทธิ์
  3.ประวัติการรักษา พร้อมผลการตรวจแล็ปและเอกซเรย์
  4.ยาและวิธีการใช้ยา

  ตารางเวลาคลินิก

  ขั้นตอนการรับบริการ

  สิทธิการรักษา

  เอกสารสำหรับเข้ารับบริการ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รางวัลเวชชารักษ์

  โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ผ่านมาตรฐาน โรงพยาบาลสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สังกัดกรมวิชาการ) และได้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting THAI SPOT COVID 2 PLUS

  โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ผ่านมาตรฐาน โรงพยาบาลสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สังกัดกรมวิชาการ) และได้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting THAI SPOT COVID 2 PLUS

  อ่านเพิ่มเติม  >

  ดูรางวัลเวชชารักษ์ทั้งหมด
  โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  © 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
  386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130